Οδηγίες χρήσης προγράμματος*

– Επιλέξτε την εξέταση που σας ενδιαφέρει κάνοντας κλίκ στο κουτακι αρίστερα της κάθε εξετασης.

– Αυτόματα το πρόγραμμα στο πάνω και κάτω αριστερά μέρος της σελίδας θα υπολογίσει το συνολικό κόστος των εξετάσεων που έχετε επιλέξει σε πραγματικό χρόνο (πεδίο “total”).

– Για την ευκολότερη εύρεση της επιθυμούμενης εξέτασης πατήστε ctrl+f για να εμφανιστεί η μπάρα αναζήτησης στο επάνω δεξία σημείο του περιηγητη σας (chrome) ή κατω αριστερα (mozilla).

– Στην συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα της εξέτασης ή μέρος του ονόματος της εξέτασης που σας ενδιαφέρει και περιηγηθείτε στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα βελάκια δίπλα στη μπάρα αναζήτησης.

– Στο τέλος πατήστε το κουμπί “εμφάνισε επιλεγμένες εξετάσεις” για να εμφανιστούν στον πίνακα, όλες οι εξετάσεις που έχετε επιλέξει .


ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Κλινική Επίσκεψη 25€
Φυσιατρική Εξέταση 25€
Πελματογράφημα 20€
Κινητική ανάλυση βάδισης 50€
Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων 60€
Έγχυση αυτόλογων αιμοπεταλιακών παραγόντων (PRP) με υπερηχογραφική καθοδήγηση 200€
Προλοθεραπεία με υπερηχογραφική καθοδήγηση, για αρθρίτιδες και χοντροπάθειες 100€
Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες εγχύσεις 100€
Ιατρικός βελονισμός, ηλεκτροβελονισμός 30€
Δέκα συνεδρίες Φυσιοθεραπείας βασικό πακέτο /ανά επίσκεψη (ΤΕΝS, Laser, κινησιοθεραπεία, διαθερμίες ) 25€
Δέκα συνεδρίες Φυσιοθεραπείας premium πακέτο /ανά επίσκεψη (Ηuman Tecar, θεραπευτικός μαγνήτης, Laser, κινησιοθεραπεία). 50€
Shock wave therapy (θεραπεία με κρουστικό υπέρηχο) 40€
EPTE διαθερμική ηλεκτρόλυση 60€
Μεσοθεραπεία 50€