ΧΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΕΟΠΥΥ

Οι  ασφαλισμένοι του συνδρομητικού προγράμματος Victory Medical έχουν την δυνατότητα  να κάνουν χρήση ιατρικού παραπεμπτικού μέσω του ασφαλιστικού φορέα-ΕΟΠΥΥ για την πραγματοποίηση του βιοχημικού-μικροβιολογικού τους ελέγχου και σε επιλεγμένα κέντρα υπερήχους, με απαλλαγή από την καταβολή της συμμετοχής τους, προς τον ασφαλιστικό φορέα-ΕΟΠΥΥ.

Το ετήσιο κεφάλαιο κάλυψης  διαγνωστικών εξετάσεων για τα ατομικά συμβόλαια ορίζεται στο ποσό των 500€ και για τα οικογενειακά στο ποσό των 1000€ ,στα αναφερόμενα κεφάλαια κάλυψης  συμπεριλαμβάνεται το ποσό αξίας των διαγνωστικών εξετάσεων βάσει Φ.Ε.Κ . Στο συγκεκριμένο  πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται οι εξετάσεις που αφορούν ,  ακτινογραφίες , αξονικές & μαγνητικές.