ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη σε Επείγοντα Περιστατικά Νοσηλευτικού Ιδρύματος , δωρεάν ιατρικές & διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι του κεφαλαίου των 200€ ανά περιστατικό.