ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα είναι δυναμικό , δηλαδή εντάσσονται νέες συμφωνίες χωρίς να υπάρχει επιπλέον οικονομική συμμετοχή πελάτη .