ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Άμεση βεβαίωσης κάλυψης.

 Κάλυψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης χωρίς όριο ηλικίας εισόδου.

 Ιατρικές υπηρεσίες χωρίς περιορισμό ανώτατου ορίου κάλυψης.

 Δεν απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις για τη διάθεση του προγράμματος.