ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αμοιβή παιδιάτρου για έκδοση βεβαίωσης σχολικων  δραστηριότητων, με συμμετοχή από 10€.

Αμοιβή παιδιάτρου για έκδοση βεβαίωσης που αφορά σχολικές δραστηριότητες, περιλαμβάνει : 

  1. Ιστορικό
  2. Φυσική εξέταση
  3. Προληπτική καθοδήγηση
  4. Εμβολιασμός , καλύπτεται μόνο η ιατρική πράξη
  5. Έκδοση πιστοποιητικού μετά από εξέταση (σχολική χρήση)
  6. Οδηγίες με ή χωρίς την έκδοση συνταγής φαρμάκων & εξετάσεων (Απλή ή Ηλεκτρονική συνταγογράφηση)
  7. Έλεγχος παρακλινικών εξετάσεων αιτούμενων στην αρχική επίσκεψη
  8. Αξιολόγηση αιτούμενων παρακλινικών εξετάσεων, με αμοιβή ιατρού από 10€ .