ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ιατρικές επισκέψεις με τακτικά προγραμματισμένα ραντεβού σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες, με αμοιβή 20€/επίσκεψη.