ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Δωρεάν Ιατρικές επισκέψεις σε (προγραμματισμένα) ραντεβού (08-14:00) στις ειδικότητες Καρδιολόγου, Παθολόγου, Χειρουργού, Ορθοπεδικού, Ουρολόγου, Νεφρολόγου. Ιατρικές επισκέψεις σε (προγραμματισμένα) ραντεβού (08-14:00) στην ειδικότητα του Γυναικολόγου με αμοιβή 20€/επίσκεψη.