ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΑ

Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς συμβεβλημένου δικτύου με συμμετοχή από 20€ και σε ιατρούς Πολυϊατρείων με αμοιβές από 10€ ανά περίπτωση.

Ενδεικτικά :

  • Αμοιβή ψυχιάτρου για έκδοση ιατρικής βεβαίωσης, με συμμετοχή 30€
  • Αμοιβή ψυχολόγου, με συμμετοχή 20€ ανά συνεδρία
  • Δυνατότητα επιλογής επίσκεψης ιδίου συμβεβλημένου γιατρού .