ΑΝΩΔΥΝΗ - ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

Ανώδυνη – Αναίμακτη θεραπεία διαβητικού ποδιού και χρόνιων δερματικών ελκών, χωρίς τη συμμετοχή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Αναίμακτος καθαρισμός διαβητικού ποδιού με σύγχρονο σύστημα υπερήχων (Sonoca 185) από ειδικό Χειρουργό:

1 συνεδρία 120€

2 συνεδρίες 220€

>3 συνεδρίες : 100€ η συνεδρία

 

Πακέτο 1 για μονήρες διαβητικό έλκος

1) Μια εκτίμηση από εξειδικευμένο Χειρουργό (αρχική εκτίμηση σχεδιασμός θεραπευτικού πλάνου) (δωρεάν)

2) Δυο συνεδρίες των 30 λεπτών με το υπερσύγχρονο σύστημα καθαρισμού με υπερήχους (Sonoca 185) εκτελεσμένες από εξειδικευμένο Χειρουργό

Σύνολο 220€

 

Πακέτο 2 για πολλαπλά / σύνθετα διαβητικά έλκη

1)Μια εκτίμηση από εξειδικευμένο Χειρουργό (αρχική εκτίμηση σχεδιασμός θεραπευτικού πλάνου) (δωρεάν)

2) Εξι συνεδρίες των 30 λεπτών με το υπερσύγχρονο σύστημα καθαρισμού με υπερήχους (Sonoca 185) εκτελεσμένες από εξειδικευμένο Χειρουργό

Σύνολο 600€

 

Επιπλέον παρέχεται ειδικά για διαβητικούς:

1) Διαβητολογική εκτίμηση = 40€.

2) Αγγειοχειρουργική εκτίμηση + τρίπλεξ αγγείων = 50€.

3) Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος (ΗΚΓ- τρίπλεξ καρδιάς) = 50€.